Koroplast is the number one brand of Turkey
In the category of plastic bags reported within the framework of Nielsen retail index services, Koroplast 2017 started with January and ended with January 2018 for 13 months, it has the highest sales values in the market on the basis of sales volume in the total Turkish market excluding market brands. (Copyright 2018, The Nielsen Company)

01.10.2013 - Marketing TürkiyeMesajları Özelleştiriyoruz

"Yaşam biçimleri değişmiş olsa da tüketici satın alma alışkanlıklarında mutfak ve ev ihtiyaçları alışverişleri kadınlar tarafından yapılıyor veya kadınlar tarafından yönlendiriliyor. Bunu da marka algımızla birleştirdiğimizde kendi avantajımız olarak yorumlayabiliriz. Firma strateji ve mesajlarımızı 360 derece tüm pazarlama iletişim faaliyetlerimizde de kendini gösteriyor. Hedef kitlemize ulaşacağımız tüm platformlarda vereceğimiz mesajlarımızı özelleştiriyoruz. Reklamlarımızda evin mutfak alışverişini yaptığını bildiğimiz kadınlara sesleniyoruz. Diğer platformlarda da kadın ağırlıklı kitlemizden yola çıktığımız aktivasyonlarımız söz konusu."